5464 sayılı bankacılık kanunu

BANKALAR KANUNU

Türkiye’deki yerli ve yabancı Bankalar, “Türk Ticaret” ve “Medeni Kanunu” ile statüleri içinde serbestçe her türlü Banka işlemleri yapmakta idiler. [...]