506 sayılı sosyal sigortalar kanunu ile 4857 sayılı iş kanunu

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

Fertleri, uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtarmayı amaç edinen sosyal sigortalar; muhtelif zamanlardaki değişikliklerden sonra 10.7.1964 tarih ve 506 [...]