24 malî duran varlıklar

TAAHHÜTLERİMİZ HESABI

Bir banka şubesinin gerçek veya tüzel kişilerden maddi teminat, kefalet veya açık kredi şeklinde lehine sağladığı kredilerin izlendiği bir hesaptır. Bu hesap [...]