1970 finansman kanunu ile getirilen vergiler

FİNANSMAN KANUNU

1970 yılında 1318 sayı ile yürürlüğe giren finansman kanunu hızla yükselen kamu gider ve harcamaları karşısında kamu gelirlerini artırmak amacını [...]