121 Alacak Senetleri Hesabı

TAHSİL SENETLERİNİN MUHASEBESİ

TAHSİL SENETLERİNİN TAHSİLİ Senetler servisi, her sabah portföydeki senetlerden vadesi gelmiş ve ibraz vadeli senetleri bir bordroya alır. Gerektiğinde imza [...]

TAHSİL SENETLERİ

A MAHİYETİ Piyasalarda ticaretevlerinin paraya ihtiyacı bulunduğu zamanlarda kendilerinde bulunan senetleri bir bankaya vererek ya iskonto, iştira ettirir ya da terhin [...]