TAAHHÜT

Bir şeyi yapacağına dair söz verme, bir şeyi üstüne alma demektir.

Hukukta, borç altına girmektir. Taahhüt işlemleri, bir hakkı doğrudan doğruya etkilemeyen, sadece borç doğuran hukuki işleme “Taahhüt” denir.

Taahhüt işlemine; borçlandırıcı işlem veya iltizami (bağlayıcı) işlem denilir.

Bu işlem sonunda ona katılan kimse veya kimseler yönünden sadece bir borç doğar. Burada bir hakkın doğrudan doğruya etkilenmesi sözkonusu değildir.

Bir hakka doğrudan doğruya etki yapılıyorsa, bir taahhüt değil bir tasarruf veya harcama işlemi sözkonusudur. Şu halde;

Taahhüt; kendi ad ve hesabına gerçek bir kişiye ya da özel veya tüzel kişiye karşı sözleşmeli, sözleşmesiz, bir işin yapılmasını, bir malm teslimini, bir paranın ödenmesini üzerine almak demektir.

İNŞAAT TAAHHÜT

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 2 =