SÜMERBANK

Tüzel kişiliği ve özel kanununda belirtilen sınırlar içinde özerkliği olan iktisadi devlet kuruluşu bir bankadır. 1925 yılında askeri fabrikalar dışında devlet elindeki sınai kuruluşları idare etmek ve işletmek, sınai gelişme ve kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan “Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası” 7 yıl süre ile bu faaliyetini sürdürdükten sonra elindeki fabrikaların idaresi 1932 yılında “Devlet Sanayi Ofisi” ne devredilmiş ve banka sadece sanayiye kredi vermek işleriyle meşgul olmak üzere “Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası” adını almıştır. Bir yıl sonra bu iki kuruluşun da yetersiz oldukları anlaşılarak;

1933 yılında her türlü bankacılık muamelelerinin yanında Devlet Sanayi Ofisinden devralacağı fabrikaları işletmek, verimlilik ve kârlılık ilkelerini gözönünde tutarak imalat

sanayii kurmak, işletmecilik yapmak, sanayi mamulleri pazarlamak, kurulması ve genişle tilmesi memleket ekonomisine yararlı ‘yatırımlara katılmak, üretim ve mamulleri için dağıtım ve satış mağazaları kurmak amacıyla ‘‘Sümerbank’’ kurulmuştur.

Sermayesinin tamamı devlete ait olan bu bankanın ilk Genel Müdürü Nurullah Esat Sümer’dir.

Sümerbank, 1939 da İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında yer almıştır.

Bankanın, sermayelerinin tümü kendisine ait olmak üzere kurduğu kuruluşlar şunlardır

Yünlü Sanayi Müessesesi Defterdar fabrikası, Hereke, Bünyan, Diyarbakır, İsparta, Bursa merinas, Bakırköy Pamuklu, Ereğli Pamuklu, Malatya Pamuklu Bez, Erzincan İplik, Nazilli Basma, Kayseri Pamuklu, Kayseri Bez, Adana Bez, İzmir Basma, Denizli İplik, Kendir sanayii, Gemlik Sun’i İpek, Deri ve Kundura Sanayii, Sivas Çimento, Kütahya Seramik, Filyoş Ateş Tuğlası, Yıldız Porselen ve 180 e yakın satış mağazası ve diğerleri.

Sümerbank, ayrıca ortaklık şeklinde kurulan belli başlı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle bazı sanayi müesseselere de % 10 un üstünde iştirak etmiştir. Bunlardan başka; Emlâk Kredi Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ticaret Bankası’nda da hissesi vardır. ‘ î ‘ ‘ /

Mevduat kabul eden, bankacılık hizmetleri ile de iştigal eden Sümerbank’ın 1976 yılı sonu itibariyle 26 şubesi 475 personeli 2 milyar, 250 milyon lira sermayesi 214 milyon 850 bin lira ihtiyatları bulunmaktadır. Aynı yıl sonunda 383 milyon 303 bin lirası tasarruf, 756 milyon 108 bin lirası diğer mevduat olmak üzere bir milyarın üstünde mev; duatı olduğu ve bankacılık sistemi içinde 5 milyarın üstünde plasman yaptığı anlaşılmaktadır.

Sümerbank, Seka ve Merinos Markaları Satılacak

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 26 = 27