Stok Tutma

STOK

Bir ticaretevi veya bir işletmeye ait mağaza, ambar ve depo mevcudu olarak hammadde, malzeme, mamul ve yarı mamul mallarla diğer değişen değerlerin tümüne ‘‘stok” denir.

Stok sorunu, işletmecilikte büyük önem taşır. Sermayenin bağlanıp kalmaması için stokları en kısa zamanda piyasaya sürmek, buna karşılık da işletmenin belli bir tempoda çalışabilmesi için stok bulundurmak şarttır. Perakende ticarette stokların kısa zamanda yenilenmesi mali bakımdan bir garanti olduğu gibi, müşteriye her zaman taze ve yeni mal vermek imkânını sağlar, genel giderleri azaltır.

İşletme bilançolarının aktifinde yer alan ve işletme faaliyetinin devamına hizmet eden değerler arasında bulunan stokların, işletme bünyesine, konjonktür koşullarına ve sürüm olanaklarına göre miktarı, değeri, devir veya ciro kabiliyeti, envanteri gibi çeşitli konular işletme için çok önemlidir. Bu bakımdan stoklar işletmenin mali durumu ve likidite derecesiyle yakın ilişkisi olan, sonunda kâr zarar

üzerine etkisi bulunan faktörler arasında yer almaktadır.

STOK DEVİR SÜRATİ

Satılan malın maliyetinin, ortalama emtia stokuna bölünmesiyle elde edilen meblağa denir. Normal nisbet iki civarında olmalıdır.

Stok Kartı Örneği, stok kartları, ambar ve muhasebede ilk madde ve …

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


85 + = 93