SSK dan Birikmiş Para Nasıl Alınır ?

Emekli olmak hemen herkesin hayalleri arasındadır. Emekli olmak için sigrtalık süresini ve prim ödemesini tamamlamış olmak gereklidir. Gelen kanunla beraber sigortalık süresi ve prim ödemelerinizi yapmış olsanız dahi yaş şartınına takıldıysanız yaşınızı beklemek zorundasınız. Bu durumda bazen yaş engeli taşıyan sigortalılar yapmış oldukları prim ödemelerini bir kısmını geri alabiliyorlar. Malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası ödenmiş primler
hesaplanan kat sayı ile çarpılır ve birey tarafından toptan ödenir.
Kimler, prim iadesi alabilir sorusunun cevabı da aynen şöyledir.
Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak
.Kendine ait bir işyeri olmamalı
.Yaş şartını yerine getirse bile primi emekli olmaya yetmeyenler
.Yaşı emekliliğe yetmeyenler iade için başvuramazlar
. Prim gün sayısı nedeniyle dul ve yetim aylığı alamayanlar
.Sigortalıdan yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler
.Maaşı yüksek olan ya da birden fazla işte çalışanlar maaşı yüksek olan ya da birden fazla işyerinde çalışanların primleri için kanuni bir üst sınır, yani tavan, bulunuyor. Bu da asgari ücretin 7.5 katı olmaktadır.

SSK ya bu ödemeyi alabilmeniz için yazılı talepte bulunmanız gereklidir. Ancak askerlik borçlanması ve doğum borçlanması gibi ödemeler bu sürece dahil değildir. Bağkurluysanız borçlanmalar için yaptığınız ödemeleri de başvurmanız zaman geri alabilirsiniz. SGK Kurumunda biriken paralar hesaplanırken, prim ödemesi yaptığınız yıldaki kat sayı dikkate alınmaktadır. 2008 yılına kadar faiz hesaplaması yapılmadan primin % 20 si ödenmekteydi. Bu yıldan sonra da bu oran uygulanırken,enflasyon rakamları ve kat sayı oranları güncel olarak ödeme yapılır. Kısacası
prim iadesi için belli şartların olması gerekiyor. Birincisi, emeklilikle ilgiliolup emekli olamayanlar primlerini iade alabilir ki, buna toptan ödeme deniyor.Bazen yaş şartı yerine getirilse bile ödenen primler emekli olmaya yetmiyorsa, bu durumda prim iadesi alınabilir. Daha da önemli bir husus emeklilik yaşınızı doldurmadıysanız prim gün sayınız ne olursa olsun prim iadesi alamazsınız. Toplu ödeme imkanından sadece primi emekli olmaya yetmeyenler yararlanabilmetedir. SSK’lı olan ve memurlar kendi adlarına yatırılan, yani işçi payı adı altında yatırılan primleri iade alabilir. Bağ-Kurlular ise ödedikleri malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primlerinin tamamını alabilmekteler. Ayrıca Vefat etmiş olan sigortalının eşi ve çocukları da vefat eden sigortalı gereken şartları sağlayamadığı için ve bunlara dul,yetim aylığı da bağlanamayacağı için SGK ya başvurup prim iadesini alabilirler.

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

92 − 85 =