SPK Başkanı ve Kurul üyelerini kim seçer, görev süreleri ne kadardır?

Kurul, Maliye Bakanlığı’nca gösterilecek altı aday arasından üçü; Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TC. Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği’nce gösterilecek ikişer adaydan birer kişi Bankalar Kurul tarafından seçilmek suretiyle yedi üyeden oluşur.

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı adayları arasında seçilenlerden birisini başkan, birisini de başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan, başkan vekili ve üyeler kararname ile atanır. Bakanlıklar ve T.C Merkez Bankasinca gösterilecek adayların en az yarısının bünyelerinden olması şarttır.

SPK Başkanlığina atanacak olanların yüksek öğrenim görmüş ve finans, iktisat, maliye, hukuk; bankacılık, işletmecilik ve mühendislik dallarından birinde veya birkaçında deneyim sahibi olmaları zorunludur. Kurul Başkanı ve üyelerin görev süresi 3 yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. Görev süresi dolmadan Başkanlık ve üyelikler herhangi bir nedenle boşaldığı takdirde, seçim ve atama yapılır. Bu durumda atanan başkan veya üye, yerine atandığı kimsenin süresini tamamlar.

SPK başkanmın hangi durumlarda görevden alınacağı da yasada ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş. Buna göre atanmaları için gerekli koşullan kaybeden, ve görevlerinin yerine getirilmesinde kusur ve ihmalleri bulunan başkan ve üyeler görev süreleri dolmadan Bakanlar Kurulu tarafından görevden alınırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*