Sosyal Yardımlar

SOSYAL YARDIM

İktisadi ve sosyal durumları bakımından korunmaya muhtaç olan kişilere, İnsani ve sosyal amaçlarla ve herhangi bir karşılık aranmaksızın yapılan yardımlardır. Sosyal tehlikelere karşı kişileri koruma amacı güden tedbirler sosyal yardımlardır. Ancak, bunlardan yararlananların daha önce prim ödemiş olmaları şartı aranmadığından bu yardımlar sosyal sigortalardan ayrılmaktadır.

Birçok hayır derneklerince yoksullara, kimsesizlere ve hastalara çeşitli sosyal yardımlar yapılır.

Resmi niteliği olmayan bu yardımlardan! başka kanunlarla düzenlenmiş kamu kuruluşları da vardır. Bu kuruluşlar tarafından yapılan sosyal yardımlar, bir ülkedeki sosyal! güvenlik sisteminin bir parçasını oluşturmak ta ve sistemin bütün içinde az veya çok’ önem taşımaktadır.

SOSYAL YARDIM \u2013 KESTANEPAZARI EĞİTİM KURUMLARI

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


2 + 1 =