Şirketlerin borsa kotundan çıkarılma koşulları nelerdir?

Aşağıdaki hallerde menkul kıymetler, Kotasyon Komite si’nin görüşü alınarak veya bu Komite’nin teklifi üzerine .Borsa Yönetim Kurulu kararı ile sürekli ya da geçici olarak borsa kotundan çıkarılabilir, gerekli görüldüğünde de kuruluş önceden uyarılarak durumunun düzeltilmesi için süre verilebilir.
Borsa kotundan çıkarılma koşulları şunlardır:
1) Ortaklık sona ermişse veya faaliyetini uzun süre dur duşmuşsa
2) Ortaklık aleyhine açılan icra takibi sonuçsuz kalmışsa veya iflasına karar verilmişse ,
3) Ortaklığın esas faaliyetini sürdürebilmesi için gereken lisanas iptal edilmişse,
4) Ortaklık, sermayesinin üçte ikisini yitirmişse,
5) İnceleme raporları son iki yılda borsaya sunduğu raporların olumluluğunu göstermiyorsa,
6) Kamu yararı, borsa kotundan çıkarılmayı gerektiriyorsa,
7) Ortaklık, borsanın öngördüğü bilgi ve belgeleri zamanı da vermemiş veya yanlış ya da yanıltıcı bilgiler vermişse,
8) Kote edilen tahviller tamamen itfa edilmişse,
9) Kar dağıtımı işletmenin mali gücünü zayıflatacak şekilde sürekli olarak yedek akçelerden yapılıyorsa,
10) Menkul kıymetin piyasa değeri, nominal değerinin çok altına düşer ya da belli bir sınırın altına düşerse,
11) Menkul kıymete karşı halkın ilgisi azalırsa ya da bor sadaki iş hacmi belli bir miktarın altına düserse,
12) Kuruluş ve menkul kıymetler hakkında değişik borsalara değişik bilgiler verildiği belirlenirse şirketler borsa ko tundan çıkarılır.
Kuruluşlar, kendi istekleri üzerine de borsa kotundan çı kabilirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 1 =