Şirketlerin borsa kotuna alınma süreci nasıl işler?

Borsaya kote olmak isteyen bir şirket, bu isteğini bir dilekçe ile borsaya başvurur. Başvuru dilekçesine bilgi formu ile istenen belgeler eklenir. Bilgi formunda, ihraçcı şirket (ortaklık) ve borsa kotuna alınması istenen menkul kıymet hakkında yatırımcıların, sermaye piyasası kurumlarının yeterli ölçüde bilgi edinebilmeleri için ilgili şirketin mali durumu, varlıkları yükümlülükleri, kar ve zarar durumu ve menkul kıymetlere ilişkin haklar yer alır.
Borsa yönetimi, bilgi formunda veya menkul kıymetin prespektüsünde bulunan bilgilerden gerekli gördüklerinin, ila nını isteyebilir. Açıklanması halinde şirkete zarar verebilecek konulara ise bilgi formunda yer verilememesine izin verebilir. Borsa Yönetim Kurulu, ayrıca görevlendirdikleri yetkilileri kananıyla verilen bilgilerin doğru olup olmadığını şirket nezdinde inceleyebilir.
Kota alma kararı, Kotasyon Komitesi’nin karar gerekçesi gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından verilir. Kota alınan menkul kıymetlere bir kot numarası verilir. Karar borsa bülteninde ilan edilmesinden 15 gün sonra yürürlüğe görer. Bu süre, bir çeşit askı süresi olup, ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi için öngörülmüştür.
Bağlı ortaklıklar ve iştirakler hariç, KİT’ler, genel ve katma bütçeli daireler ile yerel yönetimler tarafından çıkarılan menkul kıymetler, Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakanlık için yatırım ortaklıkları hisse senetleri ise SPK’nin yazılı isteği üzere borsa kotuna alınır.

Yabancı kuruluşların menkul kıymetleri, ilgili Bakanlığın izni ile borsa kotuna alınabilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


55 − 51 =