Şirketler yeniden değerleme fonunu sadece sermaye arbnmı için mi kullanır?

Yeniden değerleme, şirketin sahip olduğu sabit değerler üzerinde enflasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak bilançolarda yer alan bilgileri güncel hale getirir. Yeni değerler üzerinden daha fazla amortisman ayrılarak daha az vergi ödenmesini ve şirketin oto finansmanını sağlar. Bu durum sonraki yıllarda karlılığı olumlu etkiler. Yeniden değerleme ddeğer artış fonu, sermayenin bir parçası olduğu için sermaye artırımı başka bir amaçla kullanıldığı, örneğin ortaklara dağıtıldığı zaman (nakit olarak) vergiye tabi olmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*