Şirketler niçin sermayelerini artınrlar ?

Şirketler ancak yeni yatırımlara gitmek suretiyle büyüyebilirler. Bu ise sermayeyi gerektirir. Yani şirket, sermayesini yükseltmek zorunda kalır. Öte yandan bizim gibi enflasyonist baskıların kuvvetli oduğu ülkelerde şirket sermayeleri yetersiz kalmakta, yapılan sermaye artırımları bir süre sonra yine ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmaktadır. O halde şirketler, hem yatırım yapmak suretiyle hem de enflasyondan doğan daralmaları önlemek amacıyla sermaye artışlarına giderler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*