Şirketler, hangi özel durumlarda kamuya bilgi vermek zorundadır ?

Hisse senedi fiyatlarının oluşmasında, piyasanın arz ve talebi kadar, şirketin bizatihi kendi faaliyetlerinin de büyük rolü vardır. Şirketin yapacağı yatırımlar, ortaklık payının değişmesi gibi birçok faktör hisse senedi fiyatının oluşmasında etkili olur. İşte piyasada şeffaflığı getirmek ve yatırımcılara fırsat eşitliği sağlamak için Sermaye Piyasası Kurulu, 6 Temmuz 1993 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanın “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esasalar Tebliği’ni yayınladı. SPK, kamunun sürekli aydınlatılması temelinde sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini sağlamak, tasarruf sahipleri, ortaklar ve diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlara ilişkin bir tebîiğ çıkardı. 6
Temmuz 1993 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, aşağıdaki özel durumların gerçekleşmesi halinde, ortaklıklar kamuya açıklama yapmak zorundadır.
A Ortaklığın Sermaye Yapısına ve Yönetim Kontrolüne ilişkin Değişiklikler
a) Sermaye yapısında, hisselerin sahip olduğu oy haklarında meydana gelen değişiklik veya sermaye piyasası mevzuatı uyarınca vekalet toplanması veya bir sözleşme nedeniyle veya sair yollarla yönetim doğrudan veya dolaylı el değiştirmiş olması,
b) Bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin, ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermayenin yüzde 10 veya daha fazlasına sahip olması veya ortaklıktaki toplam oy hakkının vey asermaye payının yüzde 10’un altında düşmesi.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*