Şirketler, bilançolarını zamanında açıklamazlarsa ne olur? Bunun yaptırımı var mıdır?

Borsada çok önemli bir konu , bilgidir. Bilgi, ancak zamanında kamuoyuna ve yatırımcılara ulaştığı takdirde anlamlıdır. Yoksa bayat bilgiler, yatırımcı açısından hiçbir anlam taşımaz. Taşımadığı gibi, yatırımcıların zarar etmesine bile neden olabilir. Çünkü yatırımcılar alım satımlarını, ekonomik ve teknik analizlerin yanısıra şirketten elde ettikleri bilgilerle gerçekleşti rirler.İşte, şirketlerin aynası olan,şirket hakkında bilgi veren belgeler ise bilançolardır. Yatırımcı, şirketin yayınladığı bilançoyu zamanında öğrenebilirse yılı veya ara dönemi karlı mı, zaralı mı kapattığını, kısa ve uzun dönem borçlarının ne kadar olduğu gibi hususları öğrenme imkanına kavuşur, bu da yatırımcının geleceğe projeksiyon tutmasında önemli yararlar sağlar. işte, bu kadar önemli yararlar sağlar. İşte, bu kadar önemli olan bilançolarını borsaya ve tabii yatırımcılara zamanında ulaştırılması gerekir. Ulaşmazsa ne olur? Bir defa borsa yönetim kurulunun aldığı prensip kararına göre ara bir ay. yıl sonu blançolarını ise 2 ay içinde göndermeye şirketlerin borsada bir naftaya kadar işlem görmez. Bu durum borsa bültenlerinde ayrıca ilan edilir. Dolayısıyla şirkete bir yaptırım uygulanmış olur. Bu durumda şirket kamuoyunda bilgi vermekten kaçınan bir şiıket olarak kötü şöhret sahibi olur, prestij zedelenir. Şöyle ki, şirketler 3 ay, 6 ay, 9 ay olmak üzere ara en geç bir ay içinde, mesela 3 aylık en geç Nisan ayı sonuna kadar, yıl sonu yani
12 aylık ise en geç Şubat sonunda borsaya göndermek zorundadır. Göndermediği takdirde borsa yönetimi, ilgili şirketin hisse senetlerinin işlemine bir hafta süreyle durdurur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*