Şirket nasıl kurulur?

ŞİRKET

İki veya daha fazla kişinin ortaklaşa iktisadi bir gayeye erişmek için emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdikleri bir topluluk, bir ortaklıktır.

Bu topluluk ya kendilerini meydana getiren fertlerden ayrı bir hukuki varlığa sahiptir ki buna “Ticaret Şirketi” denir, ya da ayrı bir varlığı yoktur, bu takdirde “Âdi Şirket” adını alır.

Ticari şirket tüzel kişiliği haizdir. Hukuki durumu Ticaret Kanunuyla düzenlenmiştir.

Âdi şirketin tüzel kişiliği yoktur.

Bu tanımlamadan sonra bir şirketin varlığından söz edebilmek için;

Şirketi meydana getiren kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişi olabilirler. Kendilerine şerik, ortak, hissedar veya pay sahibi gibi adlar verilir.

Ortada müşterek bir gaye bulunmalıdır.

Müşterek gayeye erişmek için şahısların bir sözleşme ile (akitle) birleşmeleri lâzımdır.

Şirket amacının elde edilmesini sağlamak için emek veya mal; Sermaye olarak konulmalıdır.

Bu unsurları kendilerinde toplayan şirket, âdi şirket ise borçlar kanunu ile, ticari şirket ise Ticaret Kanunuyla, kooperatifler de ayrı olarak Kooperatifler Kanunu ile düzenlenmiştir.

Donatım iştiraki ve gemi yapımı şirketi Ticaret Kanununda yer almış olmalarına rağmen Ticaret Şirketi sayılmazlar (T.K. mad. 136 ve ayrıca 951 970 ve 971). Âdi şirketlerin tüzel kişiliği bulunmadığı halde Ticaret Şirketlerinin tüzel kişiliği vardır.

Kurulan şirket sayısı Haziran’da arttı – Kobi

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 2 = 1