SINAİ YATIRIM ve KREDİ BANKASI

Banka amaçlarının gerçekleşmesi İçin sanayicileri, sabit kıymetlerinin en çok % 60 i oranında orta ve uzun vadeli yatırım kredileriyle desteklemektedirler. Ayrıca banka, özel sektör kuruluşlarına kuruluş ve işletme döneminde proje hazırlama ve proje değerlendirme, teknik, işletme ve mali organizasyon konularında da geniş ölçüde yardımcı olmaktadır.

Sınai Kalkınma Bankası, Türk Lirası kredileri yanında özel sektör sanayiine döviz kredisi de vermektedir. Ödünç para olarak verdiği döviz ve Türk Lirası kredilerini projenin kârlılık derecesi ve ödeme imkânlarını gözönünde tutarak 5 10 yıl gibi vadelerle vermektedir. Projenin realize edildiği tarihe göre bir süre tesbit edilerek bu süre döneminde yalnız faiz ödenmektedir.

Kredilerin teminatı genellikle kurulacak veya genişletilecek işletmenin ipoteğidir. Bazı hallerde tesis dışında gayrimenkul ipoteği ve banka teminat mektubu da kabul edilebilmektedir.

1976 yılı sonu itibarıyla bankanın 5 şubesi, 189 personeli bulunmaktadır. Aynı yıl sonunda 5 milyarın üstünde plasman kullandığı, 173 milyonu geçen net bir kâr sağlamış olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye’de mevcut ve kurulacak özel sanayiye orta vadeli yatırım ve işletme kredisi sağlamak, yerli ve yabancı özel sermayenin ülkemizde özel teşebbüs tarafından kurulacak sanayiye katılmasını teşvik etmek ve menkul kıymetler piyasasının kurulmasına ve gelişmesine hizmette bulunmak amacıyla 16.3.1963 de 40 milyon lira sermaye ile kurulmuş bankadır.

Merkezi İstanbul’dadır, şubesi yoktur.

Bankanın kurucu ortakları başta Türkiye İş Bankası olmak üzere Osmanlı Bankası, Akbank, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası ve Türkiye Kredi Bankasıdır. Türkiye Kredi Bankasının tasfiyeye uğramasıyla halen ortak bankalar sayısı 5 e inmiştir.

Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının kaynakları; Sermayesinden başka ortak bankaların 1962 yılı sonundaki umumi mevduat yekûnlarının (Bankalar Mevduatı hariç) % 1 leri ile o tarihten umumi mevduat yekûnlarında (Bankalar Mevduatı hariç) meydana gelecek artışların % 5 leri oranında 20 yıl vade ile bankaya ödünç verilmesinden ve sağlanacak yardım fonlarından oluşmaktadır.

Bu banka mevduat kabul etmemektedir.

Kuruluşunda sınai teşebbüslere sadece işletme kredisi veren banka, 1968 yılı başından itibaren orta vadeli yatırım kredisi de vermeye başlamıştır.

1976 yılı sonu itibariyle bankanın 78 personeli, 40 milyon ödenmiş sermayesi, 14.353.000 ihtiyatları bulunmakta, bir milyar 294 milyon 398 bin liralık plasman yaptığı, 21 milyon 610 bin liralık net kâr sağladığı görülmektedir.

Sinai Yatirim Bankasi Logo in Eps Format | Download Free Vector Logos

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


77 − = 72