SERMAYENİN FONKSİYONLARI

SERMAYENİN FONKSİYONLARI

Bir teşebbüsün iktisadi faaliyette bulunabilmesi için sermayenin fonksiyonu çok bü yüktür. Sermaye, iktisadi anlamda teşebbüsün üretim araçlarını sağlar. Binalar, makinp ler, demirbaş, mal ve diğer varlıklar sermaye olmadan sağlanamazlar. Bu bakımdan sermaye, mevcutları, her türlü, üretim araçlarının sağlanmasını mümkün kılan bir kuv vet, mevcutlar da sermayeye gerçek değerini ve büyüklüğünü verdiren bir değer toplamıdır.

Sermaye ile mevcutlar arasındaki bu yakınlığı, bilançoda aktif ve pasifte görebiliriz. Faaliyette bulunan bir işletmede sermayesiz mevcutlar düşünülemeyeceği gibi mevcutlar ve üretim araçları olmadan da pek büyük bir anlam taşımaz.

Bilançoda ise bu ilgi ve bağlılık daha çok görülür. Bilançonun sol tarafında (Aktifte) mevcutlar, sağ tarafında (Pasifte) sermaye yer alır.

Bankalar için olduğu kadar, herkes için işletme hakkında fikir edinmek amacıyla başvurulacak, incelenecek varlıklar, isletmenin

sermayesi (öz ve yabancı) ve mevcutlarıdır. Bu da ancak bilançoyu incelemekle olur. Burada sabit mevcutlar ile mütedavil mevcutlar arasında ilişki sözkonusudur. Bu ilişki işletmenin özelliğini, branş bakımından yerini, işletme sermayesinin hangi çeşit mevcutlara daha fazla yatırıldığını gösterir, bu bakımdan denebilir ki; nakliyet işletmelerinde, maden işletmelerinde ve sanayi işletmelerinde sabit mevcutlar, makineler, tesisler, taşıma Araçları olarak sermayenin büyük bir kısmını sabit değerler veya mevcutlar oluşturur. Buna karşılık

Banka işletmelerinde, ticaret ve hizmet işletmelerinde ise sermayenin büyük ve önemli bir kısmı mallar, senetler, esham tahvilat ve benzeri gibi mütedavil mevcutlara yatırılır.

Bir işletmenin mevcutları incelendiğinde, o işletmenin bünyesi hakkında bilgi edinmek, sermayenin ne miktar ve ne şekilde mevcutlara kullanıldığını anlayabiliriz.

Çeşitli işletmelerde bu önemli ilişkileri genel oranlarıyla şu şekilde göstermek mümkündür. Örneğin ortalama oranları Mütedavil mevcutlar olarak görülürse bu işletmeler, ideal ölçülere sahiptir denebilir. Çünkü sabit mevcutlar öz sermayenin üstünde olursa işletmenin üretim kapasitesini etkileyebilir.

Yabancı kaynakları zorlayarak yapılacak yatırımlar, işletmeyi borç ödemede zor durumlara düşürebilir, bu da işletme sermayesinin yetersizliğini gösterir.

İşletmelerin ekonomi alanında faaliyette bulunabilmeleri için bir sermayeye mutlaka ihtiyacı bulunduğundan söz etmiştik. İşletmelerde işlerin dönmesinde gerekli olan sermayenin ve onu destekleyen yedek akçelerin izlenmesi için tutulan hesaplar “sermaye hesapları” grubunda yer alırlar.

Kümelenme Sürecinde Sosyal Sermayenin Rolü | |Anahtar

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 7 = 1