SERMAYE PİYASASI

Sermaye piyasası, milli tasarrufun yatırımlara aktarılmasını amaçlayan bir piyasadır. Sermaye piyasası ve para piyasası birbirine karşı kavramlardır.

Para piyasası, kısa vadeli işlemleri kapsar. Sermaye piyasasında ise yatırımların finansmanı ve uzun vadeli plasmanlar faaliyet konusudur.

Para piyasası, spekülâsyonlara açıktır. Altın, senet iskontosu, kambiyo dalgalanmaları, kısa vadeli para talepleri vb. para piyasasının alanına girer. Sermaye piyasası ise tasarrufun yatırımlara aktarılmasını sağlayan bir kanaldır.

Sermaye piyasasının işlemleri hisse senetleri, tahviller ve bonolar üzerindedir. Hisse senetlerini sermaye piyasasına süren firmalar halka açık Anonim Şirketlerdir.

Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde halk tasarruflarının özel sektör yatırımlarına yönelmesi amacıyla sermaye piyasalarının kurulması ve gelişmesi istenir. Sermaye piyasasının güven verir şekilde işlemesi hükümetlerce alman tedbir ve konulan kurallarla sağlanır. Çeşitli kuruluşlar, genellikle Anonim Ortaklıklar, öz sermayelerini halka hisse senedi veya tahvilat satarak oluştururlar, böylece spekülâtif işlemlerin de bir ölçüde önlenmesi mümkün olur.

Para ve kredi piyasasının yanı sıra çalışan sermaye piyasası, özel sektör yatırımları için önemli bir kaynaktır. Özel sektör halka açık Anonim Şirketler kurarak, hisse senetleri ve tahviller çıkarmak suretiyle sermaye piyasasından yararlanmaktadırlar.

b_195491.jpg

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


66 − = 63