SERMAYE PİYASASI VE BORSA

Sermaye piyasası: Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Sermaye piyasası daha dar çerçevelidir ve esas mali piyasanın alt bölümü olarak görülür. Bu piyasanın temel özelliği orta ve uzun vadeli (bir yıldan fazla) fonlardan oluşmasıdır. Sermaye piyasasından sağlanan krediler, işletmelerin bina, makina ve teçhizat gibi duran varlıklarının finansmanında kullanılır. Bu piyasanın en önemli araçları hisse senetleri ve tahvillerdir.

Birincil ve ikincil piyasa ne demektir?

Birincil piyasa, hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile alıcıların yani tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Buna hisse senetleri ile tahvillerin ilk kez sürülüp ihraçtan alındığı piyasa da denir. Arada şirketin bizzat bulunmayıp bir banka ya da aracı kurumun bulunması bu alımın birincil piyasadan olmasına engel değildir.

İkincil piyasa ise, daha önce birincil piyasada ihraç edilmiş olan menkul kıymetlerin alınıp satılması ile oluşan piyasadır. İkincil piyasalar, gerek Borsa gerekse Borsa dışında menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlamak suretiyle tasarruf sahiplerinin nakit ihtiyaçlarına cevap verirler, ikincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini artırarak, birincil piyasaya talep yaratır ve gelişmesini sağlar. Örneğin; bir anonim şirketin sermayesini artırmak suretiyle yeni hisse senedi çıkarması ve bu hisse senetlerini gerek ortaklarına ve gerekse tasarruf sahiplerine satış, bir birincil piyasa işlemidir, satışı yapılan bu hisse senetlerinin daha sonra kişiler arasında alım satımının yapılması bir ikincil piyasa işlemidir. Aynı örnek diğer menkul kıymetler içinde verilebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


56 + = 65