Sermaye piyasası ne demektir?

Sermaye piyasasına geçmeden önce piyasa kavramını tanımlamakla yarar vardır. Piyasa çok kısa bir tanımla alıcı ve satıcıların karşılaştığı ve de para-mal değişiminin (mübadelesinin) gerçekleştiği yerdir.

Piyasa ekonomisinin geçerli olduğu veya uygulanmasına çalışıldığı ülkelerde esasen üç tür piyasa vardır. Bunlar;
1- Mali piyasa
2-Para piyasası
3-Sermaye piyasası
Mali Piyasa: Bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler atasında fon akımlarını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuksal ve yönetsel kurallardan oluşan piyasadır. Başka bir deyişle mali piyasa geniş bir kavramdır ve aslında hem para piyasasını hem de sermaye piyasasını içerir.
Mali piyasanın 5 temel unsuru vardır. Bunlar;

1-Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler)
2-Yatırımcılar (Fon talep edenler)
3-Yatırım ve finansman araçları (para,mevduat, tahvil ve hisse senetleri gibi)
4-Yardımcı kuruluşlar (Bankalar, aracı kurumlar,menkul kıymetler yatırımı ortaklıkları ve menkul kıymetler yatırım fonları gibi)
5-Hukuksal ve yönetsel yapı (Çalışmayı düzenleyen ilkeler ve kurallar gibi)

Para Piyasası: Kısa vadeli fon arz ve talebinin buluştuğu piyasadır. Bu piyasanın en temel özelliği, kısa vadeli fonlardan oluşmasıdır. Para piyasasında vade ilke olarak bir yılı aşamaz.

Para piyasasından sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin dönen varlıklarının finansmanında kullanılır. Bu piyasanın araçları, ticari senetlerle mevduatlardır. Para piyasasının örgütlenmiş sistemi ise bankalardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*