Senet tahsili nasıl olur?

Şube ve muhabirlerle şahıslardan gelen senetleri tahsil etmek

Ticarethane, kurum ve firmaların para ihtiyacı olduğu zamanlarda cüzdanlarında bulunan senetleri ya iskonto ettirirler ya da açılan borçlu cari hesaba teminat olarak ve ‘irirler. Fakat ihtiyaç olmadığı zaman buna gerek yoktur. Çünkü borç olarak alman bir paranın faiz, komisyon, gider vergisi gibi masrafları vardır. Ne diye durup dururken böyle bir masrafa girsinler. Bununla beraber senetleri vadelerinde tahsi letmek de kolay bir iş değildir. Borçlulara birer birer başvurmak gerektiğinde arkalarından koşmak, onlarla yüzyüze gelmek bir meseledir. Aynı zamanda bu senetlerden bir kısmı da başka başka yerlerde tahsil olunacak senetlerdir. Firma ve ticarethanelerin oralara kadar yetişecek ne teşkilâtı ne de muhabiri vardır. Bu konuda da bankalar senet sahiplerinin imdadına yetişir, ufak bir ücret karşılığında senetlerin ‘tahsil işini yaparlar.

Bu muamele bir bankacılık hizmetidir, bankanın müşteriye borç verdiği bir para yoktur. Bankanın görevi, kendisine emanet edilen senedi saklamak ve vadesinde borçlusundan bedelini tahsil etmek, bunun için gereken işlemleri yapmaktır.

Cüzdanda mevcut senetleri reeskont ettirmek

Reeskont, bankaların iskonto ya da ek teminat olarak aldıkları bono, poliçe ve hazine bonolarının Merkez Bankasına veya diğer bir bankaya yeniden iskonto ettirilmesi demektir. Yani mükerrer iskonto yapılması anlamına gelir.

Bankalar portföylerindeki ticari senetleri reeskont ettirmek suretiyle gerektiğinde kasa mevcutlarını ve kredi işlemlerindeki akışı (seyyaliyeti) artırabilirler.

Senetleri gerektiğinde derhal paraya çevirmek olanağını veren reeskont mekanizması sayesinde bankalar, işlerini daha az para ile yönetebilirler ve özellikle beklenmedik ödeme taleplerini karşılamak üzere kasalarında fazla para tutmak külfetinden kurtulabilirler.

Reeskont işlerini tamamlamak ve sonuçlandırmak görevi, de senetler servisine aittir.

LOGO Muhasebe Programları – Çek Senet Tahsil Kuru

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


51 − 42 =