Senet Tahsilatı ve Senet Bozdurma

VADEDEN SONRA CİRO

Bir memlekette resmi takvim, diğer bir memlekette milâdi takvim kullanıldığı takdirde vade ödeme yeri takvimine tabidir. Örneğin, memleketimizde düzenlenmiş bir poliçenin vadesi 11 Temmuzdur. Türkiye’de milâdi takvim kullanılır. Poliçenin ödeme yeri, resmi takvim kullanan Pakistan olsa bu poliçenin vadesi 1 + 13 = 24 Temmuz olması gerekir.

T. Kanununun 619/1 ci maddesinde “Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin keşide yeri ile ödeme yeri arasında takvim farkı olduğu takdirde vade, ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiş sayılır.” denmektedir. Maddenin 2 ci fıkrasında da

“Takvimleri farklı olan iki yer arasında keşide edilen bir poliçe, keşide gününden muayyen bir müddet sonra ödenmek üzere keşide edildiği takdirde keşide günü ödeme yerindeki takvimin mukabil gününne irca olunmak suretiyle vade hesap edilir” diye yazılmaktadır. Örneğin

Poliçe, rumi takvimi kullanan memlekette 12 Ağustosta düzenlenmiştir. Poliçenin ödeneceği memlekette milâdi takvim kullanılmaktadır. Buna göre, 12 Ağustos, 13 gün ileri alındıktan (yani 25 Ağustos sayıldıktan) sonra, poliçenin vadesi tarihinden 2 ay sonra ise bu vade 25 Ekim olur.

İbraza ait süreler de yine 619/2 inci maddeye göre tayin olunur (T.K. mad. 619/3).

“Poliçedeki bir kayıt veya poliçenin diğer münderacatından maksadın başka türlü olduğu anlaşılırsa bu madde hükümleri tatbik olunmaz (T.K. mad. 619/4). Kanuna uymadığı takdirde o başka türlü kaideler veya poliçe hakkındaki diğer hükümler veya genel hükümler uygulanır.
Senet Tahsilatı ve Senet Bozdurma_0.jpg

Yorum Yaz

+ 68 = 78