SENET KOMİSYON VE MASRAFLARI

TAHSİL SENETLERİNDEN ALINACAK KOMİSYON VE MASRAFLAR

Banka, tahsil hizmeti karşılığında senet tutarları üzerinden belli bir oranda komisyon ve ayrıca götürü (maktu) bir masraf alır. Komisyon oranı; senedin şehir içi veya şehir dışı, vesikalı veya vesikasız olduğuna göre değişir. Götürü olarak alınan masraf basılı kâğıt ve haberleşmeye aittir. Komisyon ve masraf toplamı üzerinden alınacak gider vergisi müşteriden tahsil edilir. ,

Genellikle tahsil senetleri komisyon ve masrafları, senedi tahsile almış olan banka şubesinin hakkıdır. Aynı bankanın bir başka şubesince tahsil edilen senetten bu hizmeti nedeniyle ayrıca bir komisyon istenemez. Şu halde senedi tahsile almış bir şube, diğer bir şubesine tahsile göndermiş bulunsa ona bir komisyon ayırmayacaktır. Ancak, senet bir muhabir aracılığıyla tahsil ettirilecekse elbette aradaki anlaşma gereğince o muhabir bankaya komisyon ödemesi gerekir.

Tahsil senetlerine ait komisyon ve masraflar genellikle mudiler tarafından ödenir ve bunların toplamı tahsil edilen senet bedelinden düşülür veya hesabı varsa borç geçirilir.

Senet tahsil edilmemiş ya da mudiin talimatıyla iade edilmişse yine bir hizmet yapılmış olduğundan bir iade komisyonu ve masrafı alınabilir. Buna mudiin bir itiraz hakkı olamaz.

Bankalar, tahsil senetleri komisyon ve masrafları için Merkez Bankasınca tespit edilen “asgari hadler” tarifesi uygularlar. Tarifenin uygulanmasında; piyasanın genel ve ekonomik durumu, şubelerinin para ve ankes olanağı, müşterilerin banka ile olan ilişkileri gözönünde tutulur.

TİCARET HUKUKU BİLGİSİ BONO B. BONODA AVAL \u2022 Bonoda yer alan …

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 13 = 19