Senet ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

MÜDDETLERİN HESABI

Tarihinden veya ibrazından belli bir süre sonra ödenecek senetlerde müddetlerin (sürelerin) hesabı şöyledir

Poliçe, tarihînden belli bir süre sonra ödenmek üzere biçiminde düzenlenmişse; müddet poliçenin ihdas tarihinden başlayarak işlemeğe başlar 25 Haziran tarihli ve 61 gün vadeli bir poliçenin süre başlangıcı 25 Hazirandır. Fakat bu başlangıç süreye dahil değildir. “Kanun veya sözleşme ile belli olan sürelerin ilk günleri o sürelere sokulmaz (T.K. mad. 665). Yukarıdaki örneğe göre sürenin hesabı Hazirandan 5 + Temmuzdan 31 +

Ağustostan 25 = 61 gün eder. Vade 25 Ağustostur. Poliçenin bu tarihte ödenmesi lâzımdır.

İbrazından itibaren ödöeneceK poliçelere gelince; bunlarda süre Poliçenin muhataba ibraz veya kabul tarihinden veya kabul etmeme halinde protesto tarihinden itibaren işlemeğe başlar. Burada da ibraz, kabul ve protestonun yapıldığı gün süreye dahil değildir.

Keşide gününden, yahut görüldükten bir veya bir kaç ay sonra ödenecek poliçenin vadesi, ödemenin yapılması gereken ayın karşılık gününde gelmiş olur. Karşılık günün bulunmadığı takdirde, vade o ayın son günü sayılır (T.K. mad. 618/1). Örneğin 15 Haziran tarihli 2 ay vadeli poliçenin ödeme günü 15 Ağustostur. Artık ayların 30, 31 veya 28, 29 çekmesine bakılmaz. Yine örneğin; 30 Kasım tarihli ve 3 ay vadeli bir poliçenin ödeneceği gün 28 veya 29 Şubattır.

İbrazından bir süre sonra ödenecek poliçelerde de, keşide tarihi yerine ibraz veya kabul veya protesto tarihi konulduğu takdirde, hesap şekli yine aynıdır.

Bir poliçe, keşide gününden veya görüldükten bir buçuk ay veya bir kaç ay ve yarım ay sonra ödenmek üzere keşide olunduğu takdirde ilk önce tam aylar hesabedilir (T.K. mad. 618/2). Buçuk ay deyimi 15 günü gösterir. Örneğin; 27 Aralık tarihli ve 2,5 ay süreli bir poliçenin vadesi şöyle hesap edilir. Önce 27 Aralıktan sonraki karşı tarih olan 27 Şubat tarihi saptanır ve buna 15 gün eklenir. Bu suretle vade, eğer Şubat 28 gün ise 14 Marta, 29 gün ise 13 Marta rastlar.

Eğer vade olarak bir ayın başı, ortası veya sonu tesbit edilmişse bu tabirlerden ayın birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri anlaşılır (T.K. mad. 618/3).

Süre hafta olarak gösterilmişse, vade 8 gün sonra başlar. İki hafta tabiri (deyimi) 15 gün demektir. Örneğin; 1 Martta düzenlenmiş bir poliçeye “tarihinden 2 hafta sonra” diye yazılan vade 1 + 15 = 16 Marttır (T.K. mad. 618/4, 5).
Senet ile İlgili Bilinmesi Gerekenler_0.jpg

Yorum Yaz

− 6 = 4