Şehir dışı senetlerin şube veya muhabire gönderilmesi

Bankaya tahsil edilmek üzere verilen vesikalı veya vesikasız senedin borçlusu, bankanın bulunduğu yerden başka bir yerde bulunuyorsa o senet oradaki şube veya muhabire gönderilir. İştira senetlerinde olduğu gibi tahsil senedinin ekli olarak gönderildiği mektubun yani römiz mektubunun

Birinci yaprağı senet ve belgelerin ekli olarak gönderileceği mektuptur.

İkinci ve üçüncü yaprağı muhaberat föyleridir.

Dördüncü yaprağı römiz takip föyüdür. Bu föyler şube ve muhabir bakımından sınıflandırılır.

Römiz mektuplarında gerekli talimatın yazılması gereklidir.

7) Senetlerin akibeti hakkında mudilere bilgi verilmesi

Tahsile alman senetlerin kabulü veya kabul edilmemesi, ödenmesi veya ödenmemesi gibi her türlü sonuç mudilere bildirilir. Tahsile alınan senet, kabul ettirilecek poliçe ise aynı gün ve en geç ertesi gün muhataba ibraz edilmelidir. Kabul olunmadığı takdirde vadeden önce kabul etmeme protestosu çekilir.

Mudiin talimatında “Masrafsız iade” veya “protestosuz” kaydı varsa buna uymak gerekir.

Kabul edilmiş bir poliçenin ya da bir bononun ödenmemesi halinde yine mudiin talimatına uyularak vadesinde veya vadeyi izleyen iki iş günü içinde protestolanması gerekir. Bu konularda bankanın yapacağı masrafları mudi ödemekle yükümlüdür.

Fikret İnan devre dışı senetler kafa karıştırıyor – Milliyet Haber

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


80 − = 79