Seçilen Banka memurunun eğitimi

Hangi yöntem ve biçimde olursa olsun, banka kadrosuna alınan memur, bankacılık bakımından asıl olgunlaşma imkânım banka içinde çalışmakla elde eder. Bir memur, gelecekte bankanın sorumlu teknik ve idari işlerinde görev alacaktır. Bu bakımdan onun bir olgunlaşma dönemi geçirmesi, bu alanda çok iyi yetişmesi şarttır. Banka memuru, bu dönemde sistematik bir surette bankanın çeşitli servislerinde çalıştırılmalıdır.

Burada servis şeflerine ve idarecilere büyük görev ve sorumluluk düşer. Çünkü herhangi bir serviste yetişmiş bir elemanı işe yarıyor diye orada bırakmak doğru değildir. Bilgi, tecrübe ve yeteneklerini geliştirmek İçin çeşitli sürelerle ayrı ayrı servislerde çalıştırmak yöntlcilere düşen en önemli görevlerdendir. örneğin, altışar ay her serviste görgüsünü ve tecrübesini artırdıktan ve gerektiğinde eğitim kursundan geçirdikten sonra memuru devamlı olarak belli işlerde çalıştırmak ve ihtisasa doğru yöneltmek mümkün olabilir.

Bu esaslara göre seçilen ve yukarıdaki şekilde olgunlaştırılan banka memuru hiç şüphesiz, bankanın olgun ve güçlü bir elemanı olacak ve verilen önemli görevleri tam bir başarı ile yapacaktır.

Cumhuriyet devriyle değişen ve gelişen bankacılığımızda yeni yeni yöntemler arasında özellikle memur seçimine ve yetiştirilmesine önem verilmiş, bu alanda İş Banka sı’nın Eğitim Kursları, Bankacılık Einstitüsü çok yaradı hizmetler görmüştür ve görmektedirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


67 + = 75