ŞARTA BAĞLI BORÇ VE TAAHHÜTLERLE KONSİNYE MALLAR

1 Teminat mektuplarından borçlar
Firmanın gerek lehine gerek üçüncü şahıslar lehine bankalara ve diğer şahıslara tanzim ettirdiği teminat ve kefalet mektuplarından doğan taahhütleriyle, kefili bulunduğu teminat mektupları taahhütlerinin toplamı burada gösterilecektir.
2 Kefalet ve Cirolardan borçlar
Firmanın bankalara veya diğer şahıslara karşı, üçüncü şahıslar lehine verdiği kefaletlerle, ciranta veya aval suretiyle ticari senetlere koyduğu imzalardan doğan taahhütleri toplamı bu kısımda gösterilir.
3 Konsinye Mallar
Firmanın mülkiyetinde bulunmayan ve diğer firmalara ait olup satışına tavassut etmek üzere konsinye olarak kendi depolarında bulundurduğu malların maliyet bedeller; toplamı bu kalemde gösterilir. Satış olduğunda mal sahibine ödenecek bir borç haline geçecek olan konsinye malların maliyet bedelleri hiç bir suretle aktifte “emtia mevcudu” kaleminde gösterilmemelidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*