SANAYİ

Hammaddeleri işlenmiş hale sokup değerlendirmeye yarayan eylemlerin ve bunları uygulamak için kullanılan araçların tümü diye tanımlanabilir. Bu terim günümüzde, yararlı eşyaların üretimi amacıyla madde ve

ya ürünlerin değişim işlemleri için kullanılır. Besin maddeleri dışında, insanın kullandığı ve tükettiği her şey sanayi ürünü olduğuna göre, bu ürünün insan yaşayışındaki rolü ister istemez büyük olacaktır. Medeniyetin gelişmesi, sanayinin gelişmesine bağlıdır.

Sermaye ve emek faktörlerini kullanarak hammadde ve yarı mamulleri işleyen, mamul hale getiren, üretim faaliyeti yani imalâtçılık da dar anlamda sanayi’dir. Bu terim katma değer yaratıcı faaliyetin tümünü kapsar.

Geniş anlamda sanayi; Müteşebbisin kurduğu mal ve hizmet üretici, gelir getirici faktörlerin bir araya gelmesinden oluşur. Turizm Sanayii, Ulaştırma Sanayii, İmalât Sanayii gibi.

Sanayi veya endüstri işletmeciliğinde uzun yıllar boyunca kaydedilen büyük gelişme ve ilerleme sonucu bugün çeşitli sanayi grupları, sanayi kolları ve sanayi çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bugün grup olarak ağır, hafif ve el (ev} endüstrüsi diye ayırdığımız sanayiin çeşitli dalları da vardır Mensucat Sanayii, Orman ve Ağaç Sanayii, Motor Sanayii, Harp Sanayii ve benzerleri gibi.

Ancak şunu da söylemek gerekir ki; Sanayi grupları teknik gelişme ve teknoloji ile birlikte günden güne çoğalmaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*