Salih Sönmez Pul ve İmza

Mehmet Şensoy bu poliçenin arkasına iş Bankası’na veya emrine ödeyiniz. Bedeli nakden alınmıştır. Ciroyu ‘’bilamesullyettir” şeklinde yazarak bu bankaya kırdırır ve parasını alır.
işte böylece poliçe ile sorumluluk altına girmek istemeyen Mehmet Şensoy’un ve kendisine güvenilmeyen Salih Sönmez’in işi görülmüş olur. Banka da firma iştirasından doğabilecek tehlikeyi, malları rehin almak suretiyle, önlemiş bulunuyor.
Ciro, müstakil bir akid olduğuna göre, burada yalnız Mehmet Şensoy sorumluluktan kurtulmuştur. Kendisinden önce ve sonrakilerin sorumluluğunu durdurmuş sayılamaz, nitekim Kanun
“Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir bu halde senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kimselere karşı mesul olmaz” demektedir (T.K. 597/2).
Bu işlemlere de uygulamada pek az rast lanmaktadır.
3 Hak Sahipliğini ispat fonksiyonu
Poliçede hamil olan kimse, senedin, kanunen sahibi olması lâzımdır. Olabilirki, senet yolda düşmüş ve hamil o suretle eline geçirmiştir. Poliçe de nihayet emre yazılı bir senettir, hamile yazılı değildir. Kanun bir senedin kötü niyete ve kötü kullanılmasına araç olmaması için şu hükmü ileri sürmüştür.
‘ Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse son ciroyu imzalayan kimse, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır T.K. 598/1).’’
“Poliçe herhangi bir surette hamilin elinden çıkmış bulunuyorsa yukarıki fıkrada yazılı hükümlere göre hakkı anlaşılan yeni hamil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisabında ağır bir kusur bulunduğu (örneğin çaldığı) takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir (T.K. 598/2).”

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*