Saklama hizmeti ne demektir?

Hisse senetlerinde önemli bir husus da bunları güvenlik içinde korumak ve tabii saklamaktır .Ancak,bu durumda hisselerin her zaman kaybedilmesi veya çalınması ihtifali vardır. İşte bu noktada sorunu kökünden çözümleyecek bir yol, hisse senetlerini aracı kurum veya bankalarda küçük bir bedel karşılığında “saklama hizmetTne devretmektir. Aracı kurum veya banka, müşteriden aldığı belirli bir komisyon karşılığında hisse senetierinin ilgili şirketlerden tahsilini, tahsil edilen paraların portföy sahibinin hesabına geçirilmesi, sermaye artırımlarını portföy sahibine haber verilmesini, yeni hisse senetlerinin teslim alınıp saklamaya konulmasını otomatik olarak gerçekleştirirler. Aracı kurum ya da banka, böyle durumlarda yatırımcıya belge olarak makbuz verir. Böylece piyasada hisse senetlerinin fiziki dolaşımdan kaynaklanan sorunları (çalınma, sahtecilik) önlenmiş olur. Yani piyasada hisse senetleri değil, makbuzlar dolaşır.
SPK’nın aldığı bir karar uyarınca artık aracı kurumlar ve bankalar, bünyelerinde saklama hizmeti veremiyeceklerdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*