SAFÎ KÂR

Net kâr da denilen safi kâr; Kâr ve zarar hesabının bakiyesinden masraflar düşüldükten sonra kalan kâra denir.

İş ve işletmecilik hayatında; çeşitli faaliyetler sonucunda elde edilen hasılat ile yapılan masraflar arasındaki olumlu fark olarak kazanılan kâr’a ait bir terimdir. Halk dilinde safi kâr; kârdan masraflar çıkarıldığı

zaman geriye kalan kısım için kullanılır. Gayrisafi kâr (Brüt kâr) genel kârı yani hasılatı Hpte Seter. Satış masrafları bu brüt kâr miktarından düşülür.

Safi kâr; hesap dönemi sonlarında işletme faaliyetinin olumlu bir sonucu bulunduğuna göre, bundan yedek akçeler (yasal ve olağan üstü) ayrıldıktan sonra geri kalan; kararlaştırılmış oranlarda ortaklara, idare meclisi üyeleri ile memurlara dağıtılır. Bu dağıtımdan yine arta kalan olursa ya yedek akçeye alınır veya ortaklara dağıtılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*