SABİT SERMAYE

Teknik sermaye, sabit ve döner olarak ikiye ayrılır. Sabit sermaye duran ve kolayca değişmeyen varlıktır. Firma aktifinde yer alan ve amortisman hesabma giren değerler “Sabit sermaye” (Cabital Constant) sayılır. Örneğin; aletler, demirbaş, makine ve tesisler, binalar sabit sermaye niteliğindedir. Karşıt kavramı döner sermayedir (B.K. Ser maye)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*