Sabit Fiyatla Talep Toplaması

Satışa sunulan aracın hisse senedi olması durumunda sabit bir fiyat sermaye yipasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri olması halinde ise sabit bir faiz oranı belirlenir. Sabit fiyat/faiz arınım baz alan yatırımcıların miktara ilişkin talepleri toplanır. Talep toplama süresi sirküler ilanından itibaren en az 3, en çok 5 iş günü geçtikten sonra başlar. En az 2 iş günü olarak belirlenir. Yatırımcılar, satın almak istedikleri miktara ilişkin bedelleri süresi içinde banka hesabına yatırıp düzenlenen talep formunu imzalayarak makbuz alırlar.
Başvuru talebi, satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından az olduğunda bütün talepler karşılanır. Talep, bu tutardan daha fazla ise, satışa sunular toplam tutar, yatırına sayısına bölünür. Bulunan tutar ve altında kalan alım talepleri karşılanır.
Kalan tutar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır.
Aracı kuruluş, talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 işgünü içinde dağıtımı giösteren listeyi ihtiyaçcı kuruluşa verir. İhracatçı kuruluş, listenin teslimini izleyen 2 işgünü içinde listeyi onaylayacak aracı kuruluşa iletir. Karşılanmayan taleplere ait bir liste de bedellerin yatırıldığı bankaya iletilir. Banka, bu listeyi ilgili şubelerde ilan ederek, karşılanmayan taleplere, ilişkin bedel iadelerini, ihraçcı kuruluşun bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. Sermaye piyasası araçlarının teslimi, satış esnasında yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*