RÜCU HAKKI

RUZNAME

Toplantılarda müzakere konusu olacak veya görüşülecek sorunlar anlamına geldiği gibi günlük olayların yazıldığı ya da gelir ve giderlerin kaydedildiği defter “Yevmiye defteri” anlamına da gelir. Yeni Türkçede bunun yerine “gündem” kullanılmaktadır.

RÜCU HAKKI

Bir kimsenin, başka birine ödediği şeyi veya tutarı kanun ya da sözleşme hükümlerine dayanarak ondan isteyebilmek hakkına “Rücu hakkı” denir.

Kanun, bazı borçlardan sorumlu tuttuğu kimseye borcunu ödemekle başka birine rücu etmek hakkmı tanımıştır. Örneğin; Bir patron, çalıştırdığı kimsenin sebep olduğu zarardan, kendisine isnat olunabilecek bir kusur bulunmadığını ispat edemezse sorumlu olur (B.K. mad. 55). O, bu sorumluluğu nedeniyle ödediği parayı, dikkatli hareket etmeyerek zarara sebebiyet vermiş olan hizmetlisinden isteyebilir.

Herhangi bir borçtan, birden çok kişiler sorumlu olup da biri öderse, kanun ve sözleşme hükümleri çerçevesinde diğerlerine borçtan hisseleri oranında rücu edebilir. Örneğin varisler, ölenin borcundan zincirleme sorumludurlar. Onlardan biri ölenin bir borcunu öderse diğer varislere payları ölçüsünde başvurabilir.

Şu halde; bir kimse kendisiyle birlikte başka kimseleri de ilgilendiren bir ödemede bulunur. Bu gibi durumlarda ödemeyi yapan kimse diğerlerine rücu ederek onların paylarına düşen kısmi veya aradaki ilk ilişkinin niteliği gerektiriyorsa kendi ödediğinin tamamını onlardan isteyebilir.

Müteselsil borçlarda da ödeyen, diğerlerine rücu hakkını kullanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*