Rüçhan Hakkı Pazarı

Borsa’da hisse senetleri işlem gören şirketlerin, sermayelerini nakdi olarak arttırma kararı almaları halinde, hissedarlar, hisse senetleri üzerinde bulunan “yeni pay alma kuponu”nu kullanarak ve sermaye artış bedelini ödeyerek sermaye artırımına katılmakta ve yeni hisse senedi sahibi olmaktadırlar. Ancak bazı hissedarların, sermaye artışına katılmayıp zarara uğramaları veya istemeyerek sermaye artışlarına katılmaları sözkonusu olmaktadır. Bu ikileme bir çözüm olarak çıkarılan bir tebliğ ile yeni pay alma kuponlarının, rüçhan hakkı kullanım süresi içinde satılabileceği hükme bağlanmıştır.
Bu düzenleme çerçevesinde, borsada “Rüçhan Hakkı Pazarı” açılmıştır. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin, nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, sözkonusu hisse senedinin üzerinde bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılması konusunda şu düzenlemeler getirilmiştir.
1 Pazar açılış günü, rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür.
2 Rüçhan hakkı kupon pazarı işlemleri için, “R” pazar kodu kullanılır.
3 İşlem birimi olarak “lot” kullanılır, ama bu pazarda 1 lot, toplam 200.000TL nominal değerli hisse senetlerinin üzerindeki yeni pay alma kuponlarına karşılık gelmektedir.
4 Emirler, sadece normal emir olarak verilir. Özel, küsurat ve blok emir emir verilemez.
5 Öncelik kuralları ile bir kerede yazılabilecek azami lot miktarı, halen hisse senetleri piyasasında uygulandığı şekildedir.
6 Pazar açılış günü, “kupon baz fiyatı”, referans fiyatı olarak kullanılmak üzere, ilgili hisse senedinin rüçhan hakkı kullanımından önceki son ağırlıklı ortalama fiyatı ve rüçhan hakkı kullanımının başladığı günkü hisse, baz fiyatı esas alınarak, Borsa Yönetimi tarafından belirleir. Baz fiyat, takip eden günlerde bir önceki seansta gerçekleşen rüçhan hakkı kupon işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatıdır. Rüçhan Hakkı

Kupon Pazarı’nda fiyat tescil oluncaya kadar, referans fiyat her gün Ulusal Pazar’daki hisse senedi fiyatına bağlı olarak hesaplanıp ilan edilir.
7 Fiyat marjları, pazar açılış günü ve fiyat tesciline kadar serbest, fiyat tescilini takip eden seanslarda ise, hisseye uygulanan marjın yüzde 50 fazlası olarak uygulanır.
8 Fiyat adımları, 500 TL’ye kadar baz fiyat için 5 TL, 501 TL ile 1000 TL arası baz fiyatlar için 10 TL’dir. 1000 TL’den yukarı baz fiyatlarda Hisse Senetleri Piyasası’nda uygulanan fiyat adımları esas alınır.
9 Pazar kapmış günü, rüçhan hakkı kullanım süresi so nuundan önceki 5. işgünüdür.
Ulusal pazarda yer alan şirketlerin rüçhan hakkı kupon pazarı işlemleri ulusal pazar seansları içinde (10:00 12:00 ve 14:00 1(3:00), bölgesel pazarda yer alan şirketlerin rüçhan hakkı kupon pazarı işlemleri de pazar için ayrılan süre içinde (16:45 17:00) gerçekfeştirilmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*