Rüçhan hakkı ne demektir?

Rüçhan hakkı, çıkartılan hisse senetlerini öncelikle satın alma hakkıdır. Başka bir deyişle, sermaye artırımında yeni sermayeden eldeki hisseler oranında yeni hisse senedi alma hakkıdır. Ancak bu hak, sadece eski hisse sahiplerine tanınan bir haktır. Bu hakkın kullanılması, ancak eski hisse senetlerinin şirkete ibrazı ve bu hakkın kullanıldığını gösteren kaşenin hisse senetlerine basılmasıyla mümkündür. Bundan amaç, rüçhan hakkının tekerrür (tekrarlama) kullanılmasını önlemektir Yeni hisseleri alabilmek için ortaklara tanınan süre, 15 günden aşağı olamaz. Rüçhan hakkı, senedin temsil ettiği mülkiyet haklarından ayrı olarak alınıp satılabilir. Bazı şirketlerde bu amaçla hisse senetlerine rüçhan hakkı kuponları ilave edilir. Kuponu veya rüçhan hakkı belgesini şirkete ibraz eden yatırımcı, rüçhan hakkını kullanır.
Şirketler rüçhan hakkını nominal değerden ku İlandı rabile ceklri gibi bunun üstünde bir değerden de kullandırabilir. Rüçhan hakkı duyurusu gazeteler aracılığı ile yapılır.
Rüçhan hakkını, ancak şirketin ortağı, yani şirketin hissesini elinde bulunduran kişi kullanabilir. Bunun hangi sürelerde ve ne şekilde kullanılacağı gazetelere verilen ilanlarla belirtilir. Ayrıca şirketler, nama yazılı pay sahipleriyle adresleri bilinen hamiline yazılı pay sahiplerine bunu bir mektup ile bildirirler. Rüçhan hakkının atlanmaması için gazeteleri çok iyi takip etmeli ve şirketin faaliyetlerini göz hapsine almalı veya da emin olmak için bir bankanın veya aracı kurumun belirli bir oranda komisyon vermek suretiyle takas ve saklama hizmetinden yararlanmalı. Borsa üyesi bu durumda, yatırımcının alması gereken bedelli ve bedelsiz hisseler ve temettüleri otomatik olarak tahsil eder.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*