RSYO’ların yapamayacakları işler nelerdir?

RSYO’lar aşağıdaki işlemleri yapamazlar.
1.Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar,
2.Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar.
3.Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar,
4. Risk sermayesi yatırımı dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamazlar.

RSYO’ların yapacağı yatırımlarda sınırlama var mıdır?
Evet RSYO’ların sermayelerinin % 10’undan fazlasına sahip olan hissedarlarının, yönetim kurulu üyelerinin, genel müdür ve birim sorumlularının ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin % 10 ve daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara yatırım yapabilmeleri için esas sözleşmelerinde açık hüküm bulunması gerekir.
RSYO’lar, yatırım yaptıkları grişim şirketlerinin menkul kıymetlerini maksimum 10 yıl süreyle portföylerinde bulundurabilirler. Bu sürenin sonunda elden çıkarmanın imkansız olduğu ve büyük zarar doğuracağının anlaşılması halinde, bu süre
Kurul tarafından uzatılabilir.

RSYO’ların yönetim ilkeleri nelerdir ?
RSYO’lar;
1.Girişim şirketlerinin yönetimine katılıp, bu şirketlere gerekli danışmanlık ve yöneticilik hizmetlerini sunabilirler.
2.Diğer risk sermayesi yatırım ortaklıklarına da yatırım yapamazlar.
3.Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı veren hisse senedi dışında imtiyazlı hisse senedi ihraç edemezler.
4.Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler. Bu miktar ve değer, çıkarılmış sermayelerinin % 10’undan fazla olamaz.
S.Girişim şirketlerine yapacakları yatırımlarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini gösteren bir yatırım sözleşmesi çerçevesinde yaparlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*