RÖPOR

Vadeli bir alışverişte, ekonomik bir değerin teslim alınarak bedelinin ödeneceği günde yapılan ve spekülasyonu ileri bir tarihe kadar sürdürmeyi ya da ertelemeyi amaç edinen borsa işlemine denir, ( Borsa)

Bir borsa işleminde spekülatör, bedelini ödeyerek teslim alması gereken günde, işlemin daha ileri bir tarihte uygulanmasında yarar görürse bir “röpor” yapar. Bunun için bir ödünç vericiye başvurarak teslim alması gerekli malı veya hisse senetlerini ona peşin parayla satar, aynı anda borç vericiden aynı mal veya hisse senedini ileri bir tarihte tasfiye etmek üzere satın alır.

Bu işlemde borç alınan para için seçilecek fark, paranın bir bakıma faizinin rayicine ve piyasada emre hazır sermayenin sağlıya bileceği gelirlere bağlıdır. Bunlara borsa oyunları da denebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*