Risturn, mali avantaj

Risturn, mali avantaj demektir. Geçici bir aracıya ödenen komisyon, bir tüketim kooperatifinin yıl sonlarında ortaklara yaptığı bir

çeşit temettü Ödemesi, bir sigorta sözleşmesinin geçmediği süreye ait primin sigortalıya iadesi “Risturn” adını alır.

Risturn, aynı zamanda satıcı tarafından bir süre sonra önceden kararlaştırılmış koşullara göre iade edilen paradır. Bu para kârın bir kısmıdır.

Risturn sistemine genellikle Tüketim Kooperatiflerinde rastlanmaktadır. Bir Tüketim Kooperatif şrketinin, yıl sonunda, üyelerine yıl boyu satın aldıkları mal ve eşya ile orantılı olarak ve kârın, yatırılan sermayeye göre değil de kooperatif ile göröülmüş iş esasına göre paylaştırılması amacıyla ödemeler yapılır. Bunlara risturn denir.

Sigorta sözleşmesinin herhangi bir nedenle yürürlükten alıkonulduğu süreye ait olmak üzere sigortalıya yapılan prim iadesi

veya reasürans ve sigorta şirketleri ile prodüktör ve acentelerle şirketler arasında yapılan komisyon ve prim iadeleri de “Risturn” sayılır.

Risturn miktarı, iş ve satış hacmına orantılı ya da müterakki (artan şekilde) olabilir.

Müterakki risturnda, müşterinin alış verişi çoğaldıkça iade edilen miktarın satış bedellerine nisbeti yükselir. Müterakki risturn sistemin amacı alıcıyı teşvik etmektir.

RONTLAMAK

Ronde, Fransızca yuvarlak, halka, harfleri kısa ve değirmi bir çeşit yazı anlamlarına gelir. Bankacılıkta, ayrı iki yerdeki rakamların karşılaştırılıp kenarlarına yuvarlak işaret koymak veya virgülün tersi biçimindeki bir işaretle kontrol etmek ve kapatmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*