RESMİ DAİRELERE VERİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARININ ÖZELLİKLERİ

1 Resmi Dairelere hitaben verilecek teminat mektupları ancak hükümetçe belirlenecek Milli Bankalar tarafından verilebilir (2490 sayılı K. 17/B ve 23). Burada geçen Milli Bankadan ne anlaşılıyor? Milli Banka; “Türk Kanunlarına göre kurulmuş ve sermayesi Türk Parası olarak konulmuş ve sermayesinin çoğunluğu, yönetim ve denetimi Türklere ait olan Bankalar demektir 7129 Bank. K. 2/1).”
2 Geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının süresiz olarak düzenlenmesi gerekir. Taahhüdün tamam ve şartnamesine uygun olarak yapıldığı yöntemine göre saptandıktan, inşa ve tesis işlerinde müteahhidin ilişiği kesilerek kesin kabul işlemi yapıldıktan sonra, geri verilinceye kadar hüküm ifade eder (2490 K. Md. 27).
3 Geçici, kesin ve avans teminat mektuplarının metinleri 1025 sayılı Kanunun 1. maddesine uyularak Bakanlar Kurulunun 8.1.1928 tarih ve 6048 sayılı kararnamesiyle saptanmıştır.
4 Resmi Dairelere hitaben verilecek teminat mektuplarında taahhüdün konusu ile ne miktar için garanti edildiği yazılır. Genel nitelikte düzenlenen teminat mektupları kabul edilmez (Maliye Bakanlığı Genelgesi No 112238 6).
5 Bankaların kendilerine bağlı kuruluşları tarafından girişilen taahhütler için Resmi Dairelere hitaben verecekleri teminat mektupları geçerli değildir (Maliye Bakanlığı genelgesi No 13165 3 1021).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


62 + = 66