RESMİ ADRES NEDİR?

ADRES NEDİR?

Adres bir kimsenin oturduğu yeri, çalıştığı yeri, bir iş yerini, gidilecek veya herhangi bir şey gönderilecek yeri tam ve doğru olarak göstermeğe ve bildirmeğe yarar. Böylece o kimseyi o yeri kolayca bulmak mümkün olur. Önemi şurdadır:

Yanlış yazılmış bir adres çeşitli zorluklar ve aksamalar doğurabilir. Aranan bir yer veya bir şey, gönderilen yer bulunamaz veya bulunmasında zorluk çekilebilir. O bakımdan adresin doğru olabilmesi için;

Muhatabın adı, soyadı (bir firma ise firmanın ticaret unvanı),

Mesleği veya işi,

Yer bakımından gerekli bilgi (mahalle, cadde, sokak ve numara),

Gideceği yer (şehir, ilçe, bucak veya köy) gibi hususlara çok dikkat etmek lâzımdır.

Adresler, zarf, paket, koli, sandık, denk gibi parçaların, uygun yerlerine yazılır. Özellikle mektuplarda zarfın üstüne özenli ve açık bir şekilde yazılmalıdır.

Ticari mektuplarda firmaların kendi adresleri başlık halinde basılır. Bunun reklâm niteliği taşıyan bir önemi vardır. Adreslerin okunaklı, benzetmeye yer vermeyecek şekilde ve eksiksiz yazılmasına çok dikkat edil melidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


5 + 4 =