Repoya konu olan menkul kıymetler nelerdir?

Repo işlemlerine konu olan araçlar, sabit gelirli menkul kıymetlerdir. Bunlar;
1.Devlet Tahvilleri
2.Hazine Bonoları
3.Banka bonoları ve banka garantili bonolar
4.Kamu Ortaklığı idaresi (KOİ), Toplu Konut İdaresince (TKİ) ihraç edilen borçlanma senetleriyle, yerel yönetimler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların yasa uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri,
5. Varlığa Dayalı Menkukul kıymet (VDMK) hariç Menkul kıymet borsaları veya örgütlenmiş diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleri.
Menkul kıymetleri temsilen T.C. Merkez Bankası tarafından verilen makbuzlar ile Özelleştirme İdaresi’nce Gelir Ortaklığı Senetleri karşılığı verilen makbuzlar dışında, saklama makbuzları üzerinde bu tebliğ hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*