RENTENBANK

Alman enflasyonundan sonra para istikrarını sağlamak amacıyla 1923 yılında kurulmuş bir Alman Bankasıdır.

Rentenbank bir özel sektör firması hüviyetini taşımaktadır. Sermayesi, 3 milyar 200 milyon altın mark idi. Daha doğrusu Almanya’nın serveti (tüm varlığı) banka sermayesine teorik olarak karşılık tutulmuştu. Bu maksatla;

Milli servet üzerine konulmuş olan iki kısım ipotek vardı. Bir kısmı tarım alanları ve gayrimenkul mallar üzerine idi, bir kısmı da sanayi tesislerini, ticaret firmalarını ve bankaları kapsıyordu.

Rentenbank’ın çıkardığı yeni Alman parasına “Rentenmark” denilmiştir. Rentenmark, altına veya dövize konvertibl değildi. Ancak, bu bankntoların sahipleri, isterlerse karşılığında Rentenbriefe denilen faizli bir senet alabilirlerdi. Bu bakımdan rentenmark faizli alacak senedine çevrilebilir bir para idi.

1924 de yeni çıkan bir kanunla Reichs bank’ın teşkilâtı yeniden kurulmuş ve Almanya parasını tekrar altına bağlamıştır. Reichs bank emisyon rejiminin tekrar işlemeye başlamasıyla, rentenmark’ın yerini Reichsmark almıştır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*