REKABET

Aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, daha doğrusu yarışmadır. Biraz daha açıklamak gerekirse;

Rekabet; aynı mesleği yapanların faaliyet gösterdikleri iş alanında, birbirlerinden daha fazla müşteri elde etmek için kanun sınırları içinde gösterdikleri çabaya denir.

İktisadi alanda; özellikle daha iyi fiyat, nitelik ve görünüş gibi yollardan yararlanarak daha çok satış yapmak isteyen ticaret adamları ve kurumlan arasındaki çıkar çekişmesi demek olan rekabet, çok yönlü bir olaydır. Firmalar arasında fiyat rekabetinden, kalite rekabetinden, piyasa rekabetinden veya gayri meşru rekabetten söz edilebilir.

Rekabet satıcılar veya alıcılar arasında olabilir. Örneğin, stokların çoğalmağa başladığı durumlar, satıcılar arasında rekabetin şiddetlenebileceğini gösteren bir işaret sayılmaktadır. Talebin kolaylıkla karşılanamaması, siparişlerin sıraya konulması ve müşterilerin satış yerleri önünde kuyruk yapmaları alıcıların rekabetine yol açmaktadır.

REKABET YASAĞI

Rekabetin bir sınırı olması da şarttır. Çünkü başıboş rekabet, yarar yerine zarar verir. Hem de kuvvetli olanlar, zayıfları daha güçsüz duruma düşürebilirler. Esasen rekabetin sınırsız ve çok şiddetli olması, rakipler arasında anlaşmayı gerektirebilir. Kartellerde olduğu gibi.

Serbest rekabet her şeyden önce varlıkların en ekonomik bir şekilde verimini sağlayan bir prensiptir. Böyle olunca, teknik imkânlar artar. Tekniğin ilerlemesiyle üretim ye varlıkların sirkülasyonu işi büyük bir hız kazanır.

REKABET YASAĞI

Kanun, belirli durumlarda belirli kimselerin birbirleriyle rekabet etmelerini yasaklamıştır. Gezici tüccar memurlarının ticari işletme ile rekabette bulunması, adi şirkette ortakların birbiriyle rekabete girişmeleri elbette yasak olmalıdır..

Belirli durumlarda da aynı konudaki işle ortaklardan birinin uğraşması, bazı hakların kaybolmasına neden olur. Örneğin, bir komandit şirket ortağı, ortaklık konusu işle meşgul olursa, ortaklığın defterini inceleme hakkını kaybeder.

Kanuni rekabet yasağı, kişiler arasındaki ilişki devam ettikçe vardır. İlişki sona erince rekabet yasağı da sona erer. Ancak tarafların bir sözleşme ile bu yasağı devam ettirmeleri mümkündür.

Rekabet yasağı sözleşmesi, borçlar kanununda işçi ve işveren yönünden düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması gerekir. Borçlar kanunu mad. 348 e göre, işçinin, işverenin müşterilerini tanıması, iş sırlarını öğrenmesi, bundan yararlanarak rekabette bulunulması ve işvereni zarara uğratması rekabet yasağının kapsamına girer.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*