RASYONALİZASYON

Bir kuruluşun veya işletmenin daha iyi çalışmasını sağlayacak tedbirlerin alınması dır. Sanayide rasyonalizasyonun amacı, maliyeti düşürmek, verimi çoğaltmak veya üretimin (Rekoltenin) kalitesini düzeltmektir.

Firmanın işletme randımanını yükseltici tedbirleri toplu olarak ifade eden rasyonalizasyonun ikinci bir amacı, işletmede iktisadi bir çalışma düzeni kurmak, yapılan masraf ile alınan işin birbirine uyumluluğunu sağlamaktır.

Rasyonel çalışma, bir işletmenin tasarruflu, mükemmel ve verimli bir surette yönetimi demektir ki, bu da az emek ve az masrafla iyi bir sonuç, fazla üretim sağlamak anlamını taşır. Örneğin; Bir sanayi işletmesinde 100. TL. masraf ile herhangi bir mamulden beş adet elde edildiği halde bu adet aynı masrafla 8 e çıkarılabilmişse, işletme daha rasyonel çalışmış demektir. Çünkü masraf aynı kaldığı halde üretim artmıştır. Diğer taraftan üretim sonucu sabit kalmak üzere masrafın azaltılabilmesi rasyonalizasyon işaretidir.

Genel olarak en önemli rasyonalizasyon etkeni ‘‘zaman” dır. Zaman kayıp ve israfına hiçbir şekilde meydan verilmemelidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 38 = 48