RANT

1) Tarifi

Yıllık varidat, gelir, faiz, nema anlamlarında kullanılır.

Genellikle, aralarındaki mesafe daima aynı kalmak üzere bir dönem başında veya sonunda yapılan ödemelere “rant” veyat “İrat” denir.

Ödemeler arasındaki aralığa “Dönem” ve her dönemde ödenen tutara da “Rant Tak sidi” adı verilir. Şu halde; Rant bir işe yatırılmış paranın veya kiraya verilmiş toprağın belirli bir süre içinde sağladığı gelir’dir.

2) Rant çeşitleri

Rantlar aynı da kalabilir, değişebilir de,

Sabit veya değişmeyen rantlar; Bunların rant taksitleri hep birbirine eşittir.

Mütedavil veya değişen rantlar Bu rantların taksitleri riyazi bir düzen içinde değişirler.

Rantlar, ayrıca ödendikleri süreye göre de bölümlere ayrılır.

Geçici Rantlar; Bunlarda dönem sayısı önceden saptanır.

Sürekli Rantlar Bunlarda dönem sayısı belirli değildir. Ödeme süresi icabında hak sahibinin hayatı boyun cadır.

3) Rant hesaplarının ekonomik hayattaki önemi

Rantlar, Banka alanında ve bundan başka hayat boyunca ödenen rantlar olarak da sigorta şirketlerinde büyük rol oynar

Belirli bir tarihe kadar ödenmiş olan taksitlerin ve bunların faiz tutarlarının değerini hesaplamak (rantların son değerinin hesaplanması),

Rant taksitlerinin bu günkü değerini bulmak,

Belirli dönemlere göre rantların her taksitini hesaplamak,

Rant taksitlerinin sayısını bulmak, rant’ın konusuna girer.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


48 − = 38