RANDIMAN

Genel olarak, belli bir süre içinde bir makinenin yaptığı işe denir. “Prodüktivite Verimlilik” sözleriyle eş anlamlı bir sözcüktür. Randıman;

Bağlanmış bir sermayenin belli bir zamanda getirdiği temettü ve yüzde hesabıyla elde edilen kâr, sermaye randımanıdır.

Ciro hacminin yüzdesi itibariyle kâr oranı veya satışlardan alınan gayrisafi temettü; gayrisafi satış randımanıdır.

Bir işçinin, bir makinenin veya bir bölümün üretim kapasitesine oranla kâr, randımandır.

RANSEYMAN

Ranseyman yerine “İstihbarat” kelimesi de kullanılır.

Ticari terim olarak ranseyman; Bir kişi veya işletme ya da bir iş hakkında ilgili yerlerden bilgi istenmesi ve toplanması anlamını ifade eder. En geniş uygulama alanı bankalarca kredi açılması sözkonusu olan bir firmanın; mali durumu, karakteri, kendisiyle çalışma imkân ve oranını saptamağa yarayan diğer esaslı bilgilerin güvenilen kaynaklardan da toplanmasıdır. Buna daha çok piyasa istihbaratı veya piyasa araştırması demek yerinde olur.

RANTABİLİTE

Aynı şekilde büyük ticarethaneler veya imalâtçı işletmeler tarafından acentelik, bayilik için bilgi toplanılması da ranseyman konuşuna girer, ( İstihbarat)

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 1